Tietosuojaseloste

Nettisivusto Järvimatkailu.fi tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §: n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Brande  Oy
Kilpisenkatu 9
40100 Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

3. Rekisterin nimi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää uutiskirjeiden välittämiseen, Brande Oy:n markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, titteli, rekisteriin liittymisen sijainti ja ajankohta ja sivustokäyttäytyminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Brande Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Brande Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanasuojauksilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kuuluva voi vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan henkilörekisteristä.